Thông báo miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty

Công ty Cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài (INLACO-HP) thông báo thay đổi nhân sự.

Thông báo miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

Xem tài liệu tại đây.


TIN MỚI NHẤT
Chia sẻ bài này
Các Thẻ
Lưu trữ