Thông báo miễn nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị công ty

Công ty Cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài (INLACO-HP) thông báo thay đổi nhân sự.

Thông báo miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

Xem tài liệu tại đây.


TIN MỚI NHẤT
Share this post
Archive