Thông báo Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2022

Công ty Cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài (INLACO-HP) thông báo v/v Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2022.

1. Nghị quyết Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

Xem chi tiết tài liệu tại đây.

2. Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2022.

Xem chi tiết tài liệu tại đây.


TIN MỚI NHẤT
Chia sẻ bài này
Các Thẻ
Lưu trữ