Đại hội Cổ đông năm 2015

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài INLACO - HP năm 2015, nhiệm kỳ V (2015-2020). Đại hội được tổ chức ngày 18/04/2015 tại khách sạn Avani Hai Phong Harbour View số 12 Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng

Một số hình ảnh của Đại hội:

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2015-2020) ra mắt đại hội.

Thành viên HĐQT gồm 07 người:

  1. Chủ tịch HĐQT: Ông Phạm Sĩ Tú.

  2. Phó chủ tịch HĐQT: Ông Lê Trung Hà – kiêm Giám đốc công ty.

  3. Ủy viên HĐQT: Ông Hoàng Linh Sơn – kiêm Phó giám đốc công ty.

  4. Ủy viên HĐQT: Ông Nguyễn Văn Biên – kiêm Phó giám đốc công ty.

  5. Ủy viên HĐQT: Ông Mai Thanh Bình – kiêm Giám đốc chi nhánh HCM.

  6. Ủy viên HĐQT: Ông Vũ Ngọc Sinh.

  7. Ủy viên HĐQT: Bà Vũ Hoàng Phương – kiêm Kế toán trưởng công ty.

Thành viên Ban kiểm soát gồm 03 người:

  1. Trưởng BKS: Bà Lương Thu Hoài.

  2. Ủy viên BKS: Ông Nguyễn Quốc Chiến.

  3. Ủy viên BKS: Ông Lê Vũ Cường.


TIN MỚI NHẤT
Chia sẻ bài này
Các Thẻ
Lưu trữ