Báo cáo tình hình Quản trị công ty 2021

Công ty Cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài (INLACO-HP) công bố Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2021.

1. Báo cáo tình hình quản trị công ty 2021

Xem tài liệu tại đây 

2. Phụ lục I 

Xem tài liệu tại đây. 

3. Phụ lục II

Xem tài liệu tại đây.


TIN MỚI NHẤT
Chia sẻ bài này
Các Thẻ
Lưu trữ