Thông báo mời họp trực tuyến Đại hội cổ đông thường niên 2022

Công ty Cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài (INLACO-HP) thông báo mời họp trực tuyến Đại hội cổ đông thường niên 2022.

Thông báo mời họp trực tuyến Đại hội cổ đông thường niên 2022.

Xem chi tiết tại đây.TIN MỚI NHẤT
Share this post
Archive