Đại hội cổ đông năm 2015


Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài INLACO - HP năm 2015, nhiệm kỳ V (2015-2020). Đại hội được tổ chức ngày 18/04/2015 tại khách sạn Avani Hai Phong Harbour View số 12 Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng

Một số hình ảnh của Đại hội:

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2015-2020) ra mắt đại hội

  1. Thành viên HĐQT gồm 07 người:
  • Chủ tịch HĐQT: Ông Phạm Sĩ Tú
  • Phó chủ tịch HĐQT: Ông Lê Trung Hà – kiêm Giám đốc công ty
  • Ủy viên HĐQT: Ông Hoàng Linh Sơn – kiêm Phó giám đốc công ty
  • Ủy viên HĐQT: Ông Nguyễn Văn Biên – kiêm Phó giám đốc công ty
  • Ủy viên HĐQT: Ông Mai Thanh Bình – kiêm Giám đốc chi nhánh HCM
  • Ủy viên HĐQT: Ông Vũ Ngọc Sinh
  • Ủy viên HĐQT: Bà Vũ Hoàng Phương – kiêm Kế toán trưởng công ty
  1. Thành viên Ban kiểm soát gồm 03 người:

- Trưởng BKS: Bà Lương Thu Hoài

- Ủy viên BKS: Ông Nguyễn Quốc Chiến

- Ủy viên BKS: Ông Lê Vũ Cường


Tin Mới Nhất