Tuyển Dụng


Tuyển dụng tháng 7/2015

Công ty INLACO - HP có nhu cầu tuyển dụng sĩ quan, thuyền viên có thâm niên đi biển, sinh viên chuyên ngành điều khiển tàu biển, máy tàu biển, điện tàu biển đi làm cho đội tàu trong nước và nước ngoài....

Xem Thêm

Tuyển dụng tháng 7/2015

Tuyển dụng INLACO - HP

Công ty INLACO – HP là công ty có chức năng cung ứng lao động trong nước và xuất khẩu lao động đi nước ngoài chủ yếu là thuyền viên đi làm việc trên tàu....

Xem Thêm

Tuyển dụng INLACO - HP


Tin Mới Nhất