Dịch vụ hàng hải


Bên cạnh việc kinh doanh vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương, Công ty INLACO-HP còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải như:

  • Quản lý kỹ thuật tàu
  • Dịch vụ đại lý tàu biển, dịch vụ đại lý vận tải đường biển, môi giới thuê tàu biển;
  • Sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ tàu thuyền.....

Tin Mới Nhất