Lịch sử phát triển công ty


Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài là một doanh nghiệp được hình thành trên cơ sở cổ phần hóa công ty Hợp tác lao động với nước ngoài, đơn vị thành viên của Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam theo quyết định số 77/1999/QĐ-BGTVT ngày 07/01/1999 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc chuyển công ty Hợp tác lao động với nước ngoài (INLACO - HP) - doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thành công ty cổ phần.

Qua hơn 10 năm hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, được sự giúp đỡ của các cơ quan quản lý nhà nước, sự chia sẻ, hợp tác của các bạn hàng, sự ủng hộ và tin tưởng của cổ đông công ty, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và tập thể người lao động, công ty đã từng bước phát triển qua từng năm.

Là một công ty khi cổ phần hóa với số vốn nhỏ bé, cơ sở vật chất kỹ thuật nghèo nàn: vốn điều lệ của công ty có 3,50 tỷ đồng; cơ sở vật chất có duy nhất một tàu Phả Lại với trọng tải 4.375 DWT đã 38 tuổi, khai thác được trên tuyến nội địa và 4 gian nhà cấp 4 làm văn phòng công ty tại số 4 Nguyễn Trãi, với 160 cán bộ nhân viên và sĩ quan thuyền viên, doanh thu năm đầu tiên sau cổ phần hóa đạt 9,2 tỷ đồng, đến nay đã tăng hơn 20 lần.

Bằng nguồn vốn tích lũy và vay ngân hàng thương mại, sự ủng hộ của các cổ đông, tính đến 31/12/2014, công ty đã sở hữu 09 tàu vận tải biển với tổng số tấn trọng tải: 60.068 DWT, với phạm vi hoạt động khắp Châu Á. Đội ngũ sĩ quan thuyền viên của công ty từng bước trưởng thành, đã được nhiều chủ tàu trong và ngoài nước biết. Thuyền viên của công ty đã có mặt ở nhiều cảng của Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Âu và Châu Á.

Quan từng năm phấn đấu cho đến ngày hôm nay, công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài đã được những thành quả nhất định, ngày càng khẳng định được vị thế và uy tín của công ty trên thương trường trong và ngoài nước. Thương hiệu INLACO - HP càng ngày càng được các chủ tàu, các khách hàng trong và ngoài nước biết đến.

 

Công ty Cổ phần Hợp tác Lao động với nước ngoài (INLACO - HP)

Những sự kiện quan trọng:

- Ngày 02/02/1991 Tổng Giám đốc Liên hiệp Hàng Hải Việt Nam ra quyết định số 45/QĐ/TCCB về việc thành lập Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài - đơn vị hạch toán phụ thuộc trực thuộc Văn phòng Liên hiệp Hàng hải Việt Nam

- Ngày 29/04/1992 Tổng Giám đốc Liên hiệp Hàng hải Việt Nam ra Quyết định số 253QĐ/TCCB về việc chuyển Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài thành một doanh nghiệp có đầy đủ tư cách pháp nhân trực thuộc Liện hiệp Hàng hải Việt Nam

- Ngày 29/06/1993 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ra Quyết định số 1269QĐ/TCCB-LĐ về việc thành lập Doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam với số vốn kinh doanh 239.000.000 đồng.

- Ngày 19/05/1998 thực hiện chỉ thị số 20/1998/CT-TTg ngày 21/04/1998 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước và công văn số 349/TCTL ngày 06/05/1998 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc đánh giá phân loại, sắp xếp lại doanh nghiệp đã họp và thống nhất ký tên đề nghị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam cho phép được cổ phần hóa công ty.

- Ngày 07/01/1999 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ra Quyết định số 77/1999/QĐ-BGTVT về việc chuyển Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài - doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thành Công ty cổ phần.

- Ngày 13/03/1999 tổ chức Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài. Đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị gồm 07 thành viên do ông Nguyễn Xuân Hò nguyên Giám đốc Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài làm Chủ tịch, Ban kiểm soát công ty gồm 03 thành viên; Đại hội đã thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và phương án sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm 1999 - 2001

Khi thành lập, vốn điều lệ của công ty là 3.500.000.000đ, trong đó phần vốn Nhà nước do Tổng công ty Hàng hải Việt Nam làm đại diện sở hữu chiếm tỷ lệ 30% vốn điều lệ.

- Ngày 24/03/1999 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận kinh doanh số 055574 cho Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài.

- Ngày 16/12/2005 Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp Giấy chứng nhận Đăng ký giao dịch cổ phiếu số 09/TTGDHN-ĐKGD cho công ty và ngày 26/12/2005, cổ phiếu của công ty đã tiến hành giao dịch phiên đầu tiên tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán ILC.

- Ngày 13/01/2007, Công ty khánh thành và đưa vào sử dụng tòa nhà 5 tầng trên diện tích 250m2 tại số 4 Nguyễn Trãi, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng. Tòa nhà vừa được làm trụ sở chính của Công ty vừa được công ty sử dụng để cho thuê văn phòng làm việc, làm tăng thêm doanh thu và lợi nhuận hàng năm của Công ty.

 

Tin Mới Nhất