Giới Thiệu


 

- Tên công ty Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài
- Tên tiếng anh International Labour and Services Stock Company
- Tên giao dịch INLACO - HP
- Mã số doanh nghiệp 0200344784
- Vốn điều lệ 61.003.910.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu 61.003.910.000 đồng
- Trụ sở chính Số 4 Nguyền Trãi - Quận Ngô Quyền - TP. Hải Phòng
- Điện thoại 031.3826867/3551652/3826802/ 3826348/3550996
- Fax 031.3826838
- Email inlacohp@inlacohp.com.vn
- Website www.inlacohp.com.vn
- Trụ sở Hồ Chí Minh Số 37 Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại 84.286.654.6942 - 66546943
- Email hcmbanch@inlacohp.com.vn
- Mã cổ phiếu ILC

 


Sơ đồ quy trình tổ chức

1. Sơ đồ tổ chức trên bờ Tổ chức HTQL ở trên bờ được thể hiện bằng sơ đồ tổ chức dưới đây:.......

Xem Thêm

Sơ đồ quy trình tổ chức

Sơ đồ cơ cấu tổ chức

Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp số năm 2005, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Bộ máy tổ chức của Công ty bao gồm:..........

Xem Thêm

Sơ đồ cơ cấu tổ chức

Lịch sử phát triển công ty

Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài là một doanh nghiệp được hình thành trên cơ sở cổ phần hóa công ty Hợp tác lao động với nước ngoài, đơn vị thành viên của Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam.......

Xem Thêm

Lịch sử phát triển công ty

Tin Mới Nhất