Vận tải biển trong nước và quốc tế


Tính đến hết năm 2014 công ty đã sở hữu 09 tàu vận tải biển bao gồm: Phả Lại, Vạn Mỹ, INLACO, ILC FRIENDSHIP, INLACO SUMER, INLACO SPRING, INLACO GLORY, INLACO BRAVE, ILC UNION.

Hiện tại đội tàu công ty còn 02 tàu là tàu INLACO BRAVE và ILC UNION:

TÀU INLACO BRAVE:

SHIP'S NAME M.V INLACO BRAVE
TYPE OF SHIP GENERRAL CARGO
NATIONALITY PANAMA
CALL SIGN/MMSI 3FRQ7
PORT OF REGISTRY PANAMA
OFFCIAL NUMBER 25046-97-D
IMO NUMBER 9165059
CLASSIFICATION NK NS NMS
SHIPOWNER INLACO HAI PHONG
GROSS TONNAGE 6,870.00
NET TONNAGE 3,404.00
DISPLACEMENT 12,979.76
DEAD WEIGHT 9,650.60
LIGHT SHIP 3,329.16
I.O.A 105.50 M
I.B.P 95.00 M
BREADTH 19.00 M
DEPTH 13.5/8.0 M
HEIGHT 41.50 M
SUMMER DRAFT 9.064 M
SEA SPEED 12.5 KNTS
BUILDER MIURA SHIPPING CO., LTD
DATE KEEL LAID 14TH . MAY . 1997
DATE OF LAUNCH 24TH . JUL . 1997

TÀU UNION:

Ship's Name M/V ILC UNION
Ship's Owner INTERNATIONAL LABOUR AND SERVICES STOCK COMPANY
Ship's Manager INTERNATIONAL LABOUR AND SERVICES STOCK COMPANY
Kind of Ship GENERAL CARGO SHIP
Class Society NIPPON KALI KYOKAI
Built Date/Place January 1996/ Shina Shipbuiding Co.,Ltd Korea
Length over all 100.43 mtrs
Length between poop 94.5 mtrs
Breadth 19.2 mtrs
Depth 13.00 mtrs
Draft Summer 7.973 mtrs
Flag State PANAMA
Port of Register PANAMA
Official No 41181-PEXT
IMO No 9121015
Call Sign 3FBF8
MMSI/DSC 352880000
INMARSAT-C No 435288010
Gross Tonnage 6655 MT
Net Tonnage 2961 MT
Light Ship 3023.461 MT
Displacement 11417.8 MT
Deadweight 8394.339 MT
Main Enginc B&W 6LF35MC : 4560PS/3353KW
G/E YANMAR S165L-SN x 3set:540px (397 KW)
Speed 12.5 kts on 12mt IFO (180CST) + 1.0MDO
Holds/Haichs 2/2
Hatch Size 24.7 x 12.5 m
Capacity of Holds Grain 15185.18CBM/Bale 14480.27CBM
Cargo Gear Derrick:2sets x 25T: Crane 2sets x 30T

 


Tin Mới Nhất